Termes i Condicions Generals

Les presents Condicions Generals de Contractació regulen la venda dels productes presentats a la web www.organiccottoncolours.com i shop.organiccottoncolours.com per la societat ORGANIC COTTON COLOURS, S.L., c/ Teulera, 138, 17246 Santa Cristina d´Aro (Girona), Espanya, provista de CIF ES B-55103915.

En aquest sentit, l'ús d'aquesta pàgina web constitueix l'acceptació d'aquestes Condicions Generals a les quals vostè queda vinculat.


PROCEDIMENT DE LA COMPRA

Durant la realització de la comanda a través de la nostra pàgina web o per telèfon, vostè haurà de registrar-se omplint o informant les seves dades d'identificació, adreça d'enviament i facturació.


Recordi que les dades personals han de ser indicades amb tota exactitud per evitar confusions o incidències en l'enviament dels articles adquirits.


A més, en el cas que vostè ho sol·liciti, rebrà per correu electrònic informació sobre la nostra empresa i productes.


La comanda efectuada en línia es confirma mitjançant clic al botó "Realitzar Comanda".


El pagament de la compra es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i Master Card), mitjançant PayPal o transferència.


Pel que fa als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent, un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.


Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web el número de comanda perquè es pugui fer el seguiment en tot moment des de l'ordinador.


A més, es remetrà un missatge de correu electrònic amb una descripció de la comanda i les dades personals que s'hagin comunicat. La no recepció d'aquest missatge


pot deure's a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa o a algun error d'escriptura en la direcció de correu electrònic comunicada. En ambdós casos, és aconsellable que es posi en contacte amb l'Atenció al Client al telèfon (+34) 972 83 59 95.


Si, en el moment de l'emissió de la comanda, el nostre magatzem detecta que no hi ha estocs d'algun dels productes inclosos en la mateixa, intentarem localitzar la peça. Si no és possible, el client serà notificat immediatament. A més, l'import de l'article cobrat de més es reemborsarà en uns dies.


MONEDA I IMPOSTOS

Els preus en aquesta pàgina web es mostren en la divisa corresponent al país d'origen i inclouen impostos.


D'acord amb la legislació vigent, ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. està obligada a carregar l'IVA a totes aquelles comandes amb adreça de lliurament en països membres de la Unió Europea. L'IVA aplicable és el tipus legalment corresponent i depèn del territori de destinació de la seva comanda.


En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues estaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent a cada un d'aquests territoris.


Un cop complimentada l'ordre de compra, i abans de realitzar el pagament de la comanda, es presentarà un resum final identificant l'article adquirit i el seu preu total (impostos i transport inclosos).GARANTIA DELS PRODUCTES

Els articles oferts en aquesta pàgina web compleixen amb els requisits de qualitat i garantia dels productes ORGANIC COTTON COLOURS.PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot el contingut de la Botiga Online (il·lustracions, textos, denominacions, marques, imatges, vídeos) és propietat d'ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. Qualsevol reproducció parcial o total del contingut per qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa d'ORGANIC COTTON COLOURS, S.L.


Vostè reconeix i consenteix que tots els drets d'autor, marques registrades, especialment la marca FOX FIBRE ® COLORGANIC ®, i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es proporcionen com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. o a qui hagi atorgat llicència per al seu ús.

DRET LEGAL A DESISTIR DE LA COMPRA

D'acord amb la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte (excepte quan es tracti d'articles de roba interior) en qualsevol moment dins del termini de 7 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda. En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per aquests productes. Vostè assumirà els costos directes de devolució del producte.


El seu dret a desistir del Contracte s'aplicarà exclusivament als productes que es retornin en les mateixes condicions en què vostè els va rebre. Si us plau, retorni l'article usant o incloent el seu embolcall original. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat utilitzat més enllà de la simple obertura del mateix o si ha patit algun dany, per la qual cosa ha de ser cuidadós amb els productes mentre estiguin en la seva possessió.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició del Contracte fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els termes i condicions restants romandran vigents, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.


ACORD COMPLET

Les presents Condicions constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. en relació amb l'objecte del Contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior acordat entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.


FORÇA MAJOR

ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides per les vendes en línia, la causa de la qual sigui esdevenir d'esdeveniments fora del control raonable ("Causa de Força Major") que inclouran, entre altres: Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives; Comoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra; Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural; Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, mitjans de transport de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.


RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en aquestes Condicions, la nostra responsabilitat pel que fa a qualsevol producte adquirit a través de la pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d'aquest producte.


DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS
ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. té el dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què faci ús de la present pàgina web o faci cada comanda.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L'ús de la pàgina web www.organiccottoncolors.com i els contractes de compra de productes a través d'aquesta pàgina web estaran sotmesos a aquestes clàusules i a la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del municipi de Sant Feliu de Guíxols (Girona).